Biomagazin

Tužioci u Holandiji su povukli slučaj protiv lekara koji je eutanizovao polusvesnu, ozbiljno bolesnu, 72-godišnju pacijentkinju sa metastatskim rakom pankreasa, bez njenog pismenog pristanka. Eutanazija je usledila nakon cerebralnog krvarenja, nakon čega je ona jedva bila sposobna za komunikaciju. Iako nije dala pismeni pristanak, lekar navodi da je pacijentkinja izrazila želju za eutanazijom u nekoliko prilika u prošlosti.

Javno tužilaštvo je nakon sprovedene istrage objavilo da su uvereni da je ženina želja za eutanazijom bila dobrovoljna i dobro promišljena. Dodali su da, iako žena nije mogla da potpiše pismeni pristanak, mogla je da klimne glavom, pokaže rukama, kao i to da je ukazala da želi da bude eutanizovana.

Holandski regionalni komitet za eutanaziju se obratio vlastima 2017 godine, u vezi ovog i druga tri slučaja moguće neusaglašenosti sa propisima o eutanaziji. Komitet je bio zabrinut što u ovom slučaju nije bilo pismenog pristanka i dovodili su u pitanje doktorovu interpretaciju “signala” pacijentkinje, usled cerebralnog krvarenja. Komitet je takođe bio zabrinut da nisu uzete u obzir i adekvatno istražene alternativne opcije za ublažavanje njene patnje.

 

Priredila: Ana Spužić

Preuzeto sa sajta:BioEdge