Biomagazin

Kako prenosi Science Daily, naučnici su uspeli da sastave prvi vodič za istraživanje modela ljudskih organa. Jürgen Knoblich, vodeći naučnik u proučavanju matičnih ćelija i direktor “Instituta za molekularnu biologiju” Austrijske akademije nauka, zajedno sa međunarodnim timom eksperata, prezentovali su vodič. Knoblich, takođe, dodaje i kritički osvrt na odgovornost u angažovanju sa novim tehnologijama.

Modeli organa koji su veštački stvoreni od ljudskog živog tkiva, najveće su naučno otkriće u poslednjih nekoliko godina. Naučnici, pacijenti, kao i širi auditorijum, smatraju da ovi “organoidi” imaju veliki potencijal u istraživanju i modernoj medicini. To bi značilo da se nove terapije mogu brže i efikasnije testirati na ljudskom tkivu. Još jedna pozitivna stavka bila bi to što bi se smanjilo testiranje nad životinjama.

Sa etičke strane, otvoreno je puno problemskih pitanja; ovo uključuje i značajno upozorenje u vezi sa upotrebom ljudskih embrionalnih matičnih ćelija kao i primena genetske terapije za prevenciju ili lečenje bolesti.

Ipak, naučnici su spremni za dijalog. “Ja verujem da je moj posao i da aktivno promovišem dijalog o odgovornom istraživanju i želim da uključim širu publiku u diskusiju o ovom predmetu”, kaže J. Knoblich.

 

Priredila:  Jelena Stojković