Biomagazin

Kako prenose Science news, nova vrsta crvenookih osa je stvorena od strane naučnika. Ta nova vrsta je stvorena sa ciljem da se bolje razume neobično ponašanje kod jedne vrste osa kod kojih mužjaci mogu u procesu oplodnje da utiču na pol potomaka i gde se ženski embrioni „ pretvaraju“ u muške. Kako navodi Omar Akbari, da bi se došlo do shvatanja ovog „sebičnog fenomena“, neophodno je da se donekle izvrši modifikacija njihovih PSR hromozoma. Upotrebom nove CRISPR tehnologije omogućava se naučnicima da unose delove RNK i proteina u organizam, sa ciljem da istraže moguće mutacije , prouče ih, izmene i stvore određene modifikacije DNK. Kako Akbari navodi u ovom slučaju krajnji cilj je da se bolje shvate i istraže insekti kako bi se težilo njihovom kontrolisanju , pogotovo u slučaju štetočina koje uništavaju unose ili prenose zarazne bolesti.

Međutim, da bi se došlo do početnih rezultata , nailaze se prepreke u vidu veličine insekata, ili u njihovom specifičnom vidu razmnožavanja, kao u slučaju ovih osa koje polažu jaja u posebnu vrstu mušica. Potrebno je veliko umeće da se jako tankom iglom ne ošteti jajšce veličine zrnovog maka. Za Omara Akbarija je sam proces zastrašujuć, upravo zbog težine zahvata.

Tehnika je izazov, ali je rezultat pouzdan i može pomoći u otkrivanju novih činjenica. Jedna od zanimljivih činjenica je da će boju očiju naslediti i potomci, pa će naučnici imati liniju insekata na koje će se moći oslanjati u sledećim istraživanjima.

Mada navedena dostignuća predstavljaju svetlost u borbi za zaštitu životinja, kao sredstva u istraživačke svrhe, postavlja se pitanje zar su insekti sledeće lutke čovečanstva željnog znanja i kontole?

Priredila: Aleksandra Janašković

Izvor:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170419091616.htm