Biomagazin

Studija objavljena u “Američkom časopisu za psihijatriju” pokazala je pozitivnu povezanost između upotrebe oralnih kontraceptiva i pokušaja samoubistva. Studija koju su sproveli istraživači sa sedištem u Danskoj, uključivala je pregled nacionalnih registara koji su dali pojedinačno ažurirane informacije o korišćenju hormonske kontracepcije, pokušaja samoubistva i potencijalnih izmenljivih varijabli. Koristeći podatke od gotovo pola miliona žena, studija je analizirala recepture i ispunjene recepte za kontracepciju, kao i smrtne slučajeve i uzroke smrti, te upoređivala žene koje su koristile ovu vrstu kontrole rađanja sa ženama koje nisu imale istoriju upotrebe kontraceptiva. Među ženama koje su u tom periodu ili nedavno koristile hormonalne kontracepcije, rizik od pokušaja samoubistva bio je skoro dvostruko veći od žena koje nikada nisu koristile kontracepciju. Kada se govori o ženama koje nikad nisu koristile hormonsku kontracepciju, relativni rizik od pokušaja samoubistva porastao je dvostruko nakon jednog meseca iniciranja upotrebe hormonske kontracepcije, a povećanje rizika je opstalo, sa trendom opadanja posle jedne godine upotrebe. “Žene treba da budu svesne ovog potencijalnog negativnog efekta hormonske kontracepcije tako da mogu razmotriti alternative ako razviju depresiju posle početka korišćenja hormonske kontracepcije”, izjavio je prof. Ojvind Lidegard, lekar sa odseka za ginekologiju Kraljevske bolnice u Kopenhagenu.

 

Priredila:  Milena Dučić

 

Izvor:

https://www.bioedge.org/bioethics/oral-contraceptives-linked-to-suicide/12531