Biomagazin

Biografija predavača

Robert Međugorac diplomirao je na Umetničkoj akademiji u Osijeku. Trenutno je na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu na Odeljenju za Filozofiju. Autor je i voditelj TV emisije „Oslobođenje životinja – abolicionizam, veganstvo, antispecieizam“. Filozofskim i aktivističkim pristupom problematici Robert Međugorac na veoma specifičan način opisuje specieističko društvo u kojem se trenutno nalazimo. On veruje da je drugačije društvo moguće postići, ali da su za to potrebne korenite promene – davanje (ili prihvatanje) moralnog statusa ne-ljudskim životinjama i pomerenje granice sa čisto teorijskog razmatranja odnosa čoveka i drugih životinja na nivo praktičnog delovanja.

Apstrakt predavanja

126 godina nakon objavljivanja knjige „Prava životinja“ (1892.) Henrya Salta i 44 godine nakon objavljivanja knjige ”Oslobođenje životinja“ (1974.) Pitera Singera, koja se idejom i utilitarističkom argumentacijom ne razlikuje puno od prethodno spomenute, ali je revolucionarnom snagom ovu tematiku gurnula pod reflektore javnosti i struke, te 14 godina nakon knjige „Specieizam“ (2004.) autorke Joan Dunayer, koja je podigla letvicu obzirnosti u odnosu na ne-ljudska svesna i čulna bića toliko visoko, da je odmah podebljala već od pre jasnu razliku između dve suprotstavljene struje unutar Pokreta za oslobođenje životinja (velferističke i abolicionističke), nalazimo se u prelaznom razdoblju između današnjeg društva u kojem je još uvek prihvatljivo ubijati i iskorišćavati životinje i onog budućeg društva u kojem će ubijanje životinja biti potpuno neprihvatljivo.

 

Predavanje će se održati 27. februara 2018. u prostorijama Filozofskog društva Srbije, sa početkom u 17.00 časova.