Biomagazin

Britanska vlada je otkrila ambiciozni plan za borbu protiv “epidemije usamljenosti”, koji uključuje preporuku doktorima da prepisuju društvene aktivnosti usamljenim pacijentima, kao što su časovi umetnosti i plesa, umesto tretmana baziranih na lekovima. Premijerka Tereza Mej je izjavila da je usamljenost stvarnost za previše ljudi u društvu današnjice i da je ova strategija samo početak implementiranja velike i dalekosežne društvene promene u nacionalnoj misiji iskorenjivanja usamljenosti u ljudskim životima.

U Ujedinjenom Kraljevstvu oko jedne petine ljudi smatra da je usamljeno, a oko 200.000 starijih ljudi nije razgovaralo sa prijateljima ili rođacima duže od mesec dana.

Vlada je objavila obiman izveštaj sa strategijama borbe protiv usamljenosti, s akcentom na tri ključne preporuke: investicije u istraživanja uzroka usamljenosti, merenje njenih efekata i traženje efikasnih rešenja; uključivanje usamljenosti u socijalnu politiku, ali takođe razvijanje prilagođenih intervencija za događaje-okidače, kao što su gubitak supružnika ili posla; i konačno, pokretanje “nacionalne konverzacije” oko ove tematike.

Tereza Mej je obećala sredstva od 20 miliona funti za implementiranje stretegija protiv usamljenosti, uključujući 11,5 miliona funti za dobrovoljne i dobrotvorne zajednice i organizacije.

Širom Atlantika, kreatori politike su na sličan način zabrinuti zbog usamljenosti, dok stručnjaci taj fenomen smatraju “masovnom zdravstvenom krizom”. Istraživanje iz 2010. godine kategoriše preko jedne trećine ispitanika iz Amerike starijih od 45 godina kao usamljene. Novije istaživanje iz 2018. godine otkriva da se 22% odraslih Amerikanaca “uvek ili često oseća usamljeno, izostavljeno ili izolovano”.

 

Priredila: Ana Spužić

Preuzeto sa: BioEdge