Biomagazin

Mladić koji se nalazio na samrti usled ozbiljne bolesti, prvi je slučaj eutanazije nad mlađim osobama, od kada je Parlament Belgije doneo uredbu po kojoj su ukinuta starosna ograničenja u izvršenju eutanazije. Ova odredba je doneta 2014. godine. Čelnik Komiteta Savezne kontrole i evaluacije o eutanaziji, Dr Vim Distelmans potvrdio je da je ovaj slučaj prijavio lokalni lekar. Detalji o ovom slučaju, pa čak i tačan broj godina mladića nisu otkriveni, samo je poznato da se pacijent nalazio na samrti i da je poreklom iz flamanskog dela Belgije. Dr Distelmans prenosi za flamanske novine Het Nieuwsblad da u Belgiji srećom ne postoji veliki broj dece koja se nalaze u stadijumu bolesti u kome je eutanazija jedino preostalo rešenje, ali on pozdravlja ovu uredbu, smatrajući da onom malom procentu mladih pacijenata treba obezbediti priliku za dostojanstvenu smrt.

Belgija je jedina država u kojoj ne postoje starosna ograničenja za izvršenje eutanazije. Jedino je neophodno da pacijenti dokažu da su dovoljno racionalni pri donošenju ove odluke, i da se nalaze u poslednjoj fazi bolesti/na samrti. Donošenju ove zakonske uredbe 2014. godine je prethodila žestoka debata, u kojoj su glavni argumenti koji su se zalagali za istu bili: „u bezizlaznoj medicinskoj situaciji, konstantne i nepodnošljive patnje, koja se ne može ublažati, a smrt je neminovna i brzo će nastupiti, eutanazija je jedini izlaz“.

Za izvršenje eutanazije je neophodna saglasnost roditelja. U susednoj Holandiji, eutanazija je dozvoljena nad licima od 12 i više godina.

Priredila: Aleksandra Janašković

Izvor:                                                                                                   https://www.bioedge.org/bioethics/first-child-euthanised-in-belgium/12008