Biomagazin

Prosečan broj mladih u Finskoj kojima je dijagnostikovana depresije u specijalizovanim službama raste, pokazala je studija zasnovana na opsežnom nizu nacionalnih podataka. Sve veći broj adolescenata traži i nalazi pomoć, ali porast korišćenja usluge opterećuje specijalizovane službe. Studiju je sproveo Istraživački centar za dečiju psihijatriju na Univerzitetu u Turku u Finskoj.

Procenat pojedinaca koji su dobili dijagnozu do svoje 15. godine u specijalizovanim službama povećao se 53% kod dečaka i 65% kod devojčica rođenim između 1994. i 2000. u poređenju sa mladima rođenim između 1987. i 1993.

Prema glavnoj autorki, Dr Svetlani Filatovoj iz Istražovačkog centra za dečiju psihijatriju, rezultati ne podrazumevaju porast depresije među adolescentima.
“Rezultati se mogu najverovatnije objasniti porastom korišćenja usluga. Sve veći broj adolescenata sa depresijom dobija pomoć u ranoj fazi, što je pozitivno”, kaže Filatova.

U proteklih 20 godina, u Finskoj i širom sveta, došlo je do povećanog korišćenja psihijatrijskih usluga među adolescentima.
“Povećanje upotrebe usluga može odražavati bolju identifikaciju depresije i pozitivniji stav mentalnog zdravlja”, nastavlja Filatova.

Ispitivanjem vremenskih promena utvrđuju se izazovi u zdravstvu

Poznavanje vremenskih trendova za depresiju važno je za prevenciju bolesti i planiranje zdravstvene zaštite. Međutim, nekoliko studija do sada ih je ispitalo na učestalost i kumulativnu učestalost dijagnostikovane depresije od detinjstva do rane odrasle dobi.

Prema docentu Dejvidu Gilenbergu iz Istraživačkog centra za dečiju psihijatriju, važno je pratiti promene u učestalosti depresije radi blagovremenog rešavanja izaziva sa kojima se suočavaju službe mentalnog zdravlja.
“Brz porast broja dece i adolescenata sa dijagnostikovanom depresijom predstavlja opterećenje specijalizovanim službama za mentalno zdravlje koje moraju da pruže lečenje rastućoj populaciji pacijenata zasnovanih na dokazima”, ističe Gilenberg.

Podaci su se sastojali od 1,240,062 osobe uključujući 37,682 osobe sa dijagnozom depresije koje su barem jednom posetile specijalizovanu službu. 10% žena i 5% muškaraca koji su praćeni do njhove 25. godine dijagnostikovana je depresija.

Preuzeto sa: ScienceDaily