Biomagazin

Da li zagađen vazduh zaista ubija približno 800 000 ljudi u Evropi i 9 miliona ljudi širom sveta svake godine? To je očigledan zaključak studije koja izveštava o tome da zagađenje vazduha uzrokuje osamsto hiljada ,,dodatnih” smrti u Evropi svake godine, dvostruko više u odnosu na  ranije procene.

Naravno, taj nalaz ne znači da 9 miliona ljudi umire isključivo zbog zagađenog vazduha. Ideja studije je da predstavi doprinos štete od zagađenja. ,,Mislim da je to važna poruka ovog istraživanja”, rekao je vodeći autor studije Jos Lilivild sa Maks Plank Instituta za hemiju u Nemačkoj. ,,Zagađenje vazguha se sada pridružuje najvećim faktorima rizika popu tvisokog  krvnog pritiska, dijabetesa i gojaznosti”, rekao je on.

 

Dodatna šteta

Važno je razumeti odakle ovako veliki brojevi. Mnogo je teže locirati štetu uzrokovanu zagađenjem vazduha od one koja nastaje zbog automobilskih nesreća, za koje imamo ,,fiksne” podatke. Zagađenje vazduha dodatno pogoršava efekte učestalih poremećaja poput respiratornih bolesti. Mnogi istraživački timovi širom sveta rade studije koje porede ljude koji žive u predelima sa različitim nivoom zagađenosti vazduha, kako bi otkrili na koji način nivo zagađenosti vazduha utiče na rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Najnoviji rezultati sugerišu da je zagađenje vazduha znatno više povezano sa kardiovaskularnim bolestima negó što se prethodno mislilo. Ali govoriti ljudima da su njihove ,,mere opasnosti” standardne naučne mere nema nikakav značaj za njih. Umesto toga, standardna praksa je prevesti rizike na značajnije mere za ljude. Lilivildov tim je kombinovao najnovije procene rizika sa podacima o izloženosti ljudi zagađenom vazduhu u Evropi kako bi se utvrdio broj ,,vanrednih smrti” 2015.” ,,Umrlo je 790 000 ljudi koji bi umrli kasnije da nisu živeli u toliko zagađenom vazduhu”, rekao je Lilivild.

 

Svi umiru

Naravno, izvesno je da svi ljudi umiru. Drugi način da osvetlimo ova otkrića jeste činjenica da tih 800 000 ljudi izgubi 17 godina života u proseku, ili da prosečni stanovnik Evrope izgubi 2 godine života upravo zbog zagađenosti vazduha.

,,Ovo su samo različiti načini izražavanja gubitaka, kada su u pitanju različite grupe ljudi”, rekao je Dejvid Spigelhalteriz Vinton iz Centra za komunikaciju o rizicima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Još jedan način da se ovaj rizik izrazi je podatak o tome da od zagađenja vazduha umre 120 na 100 000 ljudi na godišnjem nivou. Tako postavljeno i ne zvuči toliko loše. Ipak, treba obratiti pažnju na to da za razliku od toga ne smatramo prihvatljivom činjenicu da na godišnjem nivou u Evropi od 100 000 ljudi biva ubijeno troje.

Situacija nije najgora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zagađenost vazduha uzrokuje 100 dodatnih smrti u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine u poređenju sa 140 u Italiji, 150 u Nemačkoj i više od 200 u zemljama istočne Evrope poput Bugarske, Hrvatske i Ukrajine, kako izveštava aktuelna studija.

Sagledavajući širu sliku, pokazano je da se zagađenje vazduha postepeno smanjuje tokom decenija u Evropi usled strože kontrole gasova koje emituju vozila, međutim, na nekim mestima se uočava porast u sagorevanju drveta, što deluje nasuprot opisanom trendu.

Dakle, zagađenje vazduha je bilo povezano sa mnogo više smrtnih slučajeva u prošlosti – mi samo mismo dovoljno bili upoznati sa tim. Ali danas, studije poput ove rasvetljavaju kompletni uticaj zagađenosti vazduha. “Ironija je u tome što zbog pada nivoa zagađenosti danas imamo bolje podatke iz manje zagađenih krajeva”, rekao je Lilivild.

 

Priredila: Marija Nikolić

Preuzeto sa: NewScientist