U četvrtak, 18. decembra 2014. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje prof.dr Nikole Vojvodića na temu ”Etički aspekti hirurškog lečenja epilepsije.” Nikola Vojvodić radi na Klinici za neurologiju KCS, profesor je na Medicinskom fakultetu i zamenik rukovodioca Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku.

Pogledajte više