Centar za bioetičke studije organizovao je predavanje dr Sonje Pavlović “Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku”, koje se održalo 29. decembra. 2014. godine na Institutu društvenih nauka. Sonja Pavlović je naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu.

Pogledajte više