U sredu 16. aprila 2014. godine u 19:30, u zadužbini Ilije M. Kolarca, održana je tribina “Zaveštanje organa: dobro delo nakon smrti”, u organizaciji Centra za promociju nauke i Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji.

Pogledajte više