Centar za bioetičke studije organizovao je 21. maja predavanje “Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope”, dr Zvonka Magića. Predavanje je otvorila i moderirala mr Olivera Z. Mijušković, programski koordinator CBS-a. Nakon predavanja usledila je diskusija sa učesnicima Tribine.