Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 8. oktobra organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom “Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.