Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 26. novembra organizovao predavanje dr Željke Buturović, pod nazivom “Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja”. Tribinu je moderirao dr Dragoljub Kaurin.