Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 1. oktobra organizovao predavanje prof. dr Miroslave Gojnić Dugalić pod nazivom ”Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima”. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio Danilo Polić.