Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 12. novembra organizovao predavanje prof. dr Gordane Dedić, pod nazivom “Etički aspekti suicida”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.