Predavanje “Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o bududim generacijama” održala je 26. marta prof. dr Marina Stamenković-Radak. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.