Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 31. oktobra organizovao predavanje dr Olivera Finija (Oliver Feeney), pod nazivom “Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.