Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Lucije Galvanji (Lucia Galvagni), pod nazivom “Narativi i predstave o bolesti i lečenju”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.