Predavanje “Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?”, 30. aprila održala je doc. dr sc. Dušanka Krajnović. Predavanje je organizovao CBS, a u sradanji sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.