Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. decembra organizovao predavanje dr Suzane Ignjatović, pod nazivom “Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.