Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 22. oktobra organizovao predavanje prof. dr Violete Beširević, pod nazivom “Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.