Centar za bioetičke studije i Centar za pravna istraživanja (IDN)  je 7. maja organizovao predavanje dr Marte Sjeničić “Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini”. Predavanje je završeno uz veoma zanimljivu diskusiju i razgovor sa posetiocima Tribine.