Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom “Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite”. Tribinu je moderirala Tanja Komnenović