Centar za bioetičke studije u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je predavanje „Supstitucija lekova – etički aspekti“, koje je 2. aprila održala je prof. dr Milica Prostran.