Doc. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu – Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, 09. aprila održala je predavanje pod nazivom “Klinička istraživanja – regulatorni i etički izazovi”. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.