Katarina Zeljić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Katedra za genetiku i evoluciju, 12. marta održala je predavanje “Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)”. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.