Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. juna 2016. organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom “Bioetika psihijatrijskog dijagnostifikovanja”. Tribinu je moderirala Tijana Petković.