Centar za bioetičke studije je 5. marta organizovao predavanje prof. dr Dónal O’Mathúna sa Dublin City University u Irskoj, pod nazivom “Bioetika u uslovima katastrofa: teorija i praksa”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.