Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Jelene Drulović, redovnog profesora neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Etička pitanja u multiploj sklerozi”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.