Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 26. maja 2016. organizovao predavanje dr sc. med. Eleonore Džoljić, pod nazivom “Etički problemi u neurologiji”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.