Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 7. aprila 2016. godine organizovao predavanje paroha Vukašina Milićevića, pod nazivom “Hrišćanska bioetika: Temeljna pitanja”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.