Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 31. marta 2016. godine organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Vuksanovića sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Infertilitet – etičke i pravne dileme u Srbiji”. Tribinu je moderirala Tijana Petković.