Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Dragoslava Sokića, direktora Klinike za neurologiju Klinčkog centra Srbije, pod nazivom “Kako biti postojan u sistemu promenljivih vrednosti”. Tribinu je moderirala Nevena Tomović.