Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9. juna 2016. organizovao predavanje Tijane Petković, pod nazivom “Ljudsko dostojanstvo i reproduktivna medicina”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.