Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. marta organizovao predavanje prof. dr Natália Maria Paiva de Oliva Teles sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Portu i Centra za medicinsku genetiku (Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM) / Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP)) iz Porta u Portugaliji, pod nazivom “Medicinska genetika, slučajni nalazi i bioetika: istraživanje stavova studenata četvrte godine medicine”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.