Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 23. juna 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroslave Živković, pod nazivom “Moždana smrt i transplatnacija organa”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.