Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 14. jula 2016. organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Damjanovića, pod nazivom “Neuroteologija – most između nauke i religije”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.