Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 3. novembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroljuba Dugića, pod nazivom “O individuaciji u kvantnoj teoriji”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.