Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 14. aprila 2016. organizovao predavanje dr Miljane Milojević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Proširena kognicija i etika”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.