Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. decembra 2016. organizovao predavanje Marine Savić, pod nazivom “Razgolićena DNK – primena u forenzici i/ili ugrožavanje privatnosti”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.