Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. marta 2016. organizovao predavanje prof. dr Đure Macuta sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Retke bolesti: predlog nacionalne strategije”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.