Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 13. oktobra 2016. organizovao predavanje “Telesni integritet u doba transplantacijske medicine”. Predavač je bila Tanja Komnenović iz Centra za bioetičke studije.