Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. septembra 2016. organizovao predavanje “Psihopatija, prijemčivost za dokaznu gradju i autonomija: izgledi za moralno poboljšanje”, koje je održao Marko Jurjako sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.