Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. decembra 2016. organizovao predavanje doc. dr Nevene Divac sa Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.