Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 7. jula 2016. organizovao predavanje Sonje Žakule, pod nazivom “Životinjsko telo u nauci”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.