Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. marta 2017. organizovao predavanje Stefana Mićića, pod nazivom “Da li bi Kant bio transhumanista”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.