Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 13. aprila 2017. organizovao predavanje Ljiljane Malović, pod nazivom “Estetska hirurgija i problem identiteta”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.