Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 11. maja 2017. organizovao predavanje prof. dr Dušanke Krajnović (Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu), pod nazivom “Etička pitanja od značaja za razvoj lekova u pedijatriji i izazovi nove evropske regulative za klinička ispitivanja lekova kod dece”. Tribinu je moderirao Miloš Nikolin.